یکی از راههای درآمد خیریه حضرت زینب که صرف کمک به مددجویان می شود اجاره انواع ظروف، قالی، موکت، چادر های خیمه، میز و صندلی ها و دیگ و سیلندر های گازی و …می باشد که با اجاره دادن این وسایل قسمتی از هزینه های مربوط به تهیه سبد های مواد غذایی و دیگر کمکها از این طریق تامین می شود.

 

خیریه حضرت زینب (س)