این انبار جهت نگه داری مواد غذایی و جهت بسته بندی سبدهای غذایی مورد استفاده می باشد.

خیریه حضرت زینب (س) کرمان