تلفن دفتر خیریه:…………..32234331-034
همراه:………………………….09133874214
وبسایت: hazratzeinab.com
آدرس: کرمان خیابان امام بلوار قلعه روبروی مسجد النبی خیریه حضرت زینب(س)