نیازمندان آبرومندی که از قبل در موسسه خیریه حضرت زینب(س) تشکیل پرونده داده اند و کاملاً شناخته شده اند. و فرزندانشان در شرفازدواجند. می توانند پس از عقد. با ارائه سند ازدواج و دیگر مدارک از کمک جهیزیه این موسسه که شاملاقلام اصلی همچون (قالی،اجاق گاز، یخچال و …) بهره ببرند.

 

خیریه حضرت زینب (س)