در فصول سرد سال بین نیازمندانی که در حاشیه شهر زندگی می کنند و از نعمت گاز بی بهره اند.

خیریه حضرت زینب کرمان