علاوه بر کمک های امدادی، یکی از دغدغه های اصلی این موسسه از بدو انقلاب ایجاد سرپناهی دائمی برای نیازمندان بوده و هست در این راستا تا کنون چندین واحد مسکونی ساخته شده و تحویل داده شده است.و چند واحد مسکونی در حال ساخت می باشد که باتوفیق الهی و کمک خیرین عزیز زودتر تحویل عزیزان بی سرپناه و نیازمند واقعی جامعه خواهد شد.

 

خیریه حضرت زینب (س)