هر ساله و به مناسبت آغار سال تحصیلی این موسسه همزمان با ثبت نام مدارس، هزینه ثبت نام دانش آموزان نیازمند لباس های فرم و لوازم التحریر این دانش آموزان را متقبل می شود تا خانواده هایی که تمکن مالی جهت ثبت نام فرزندانشان در مدارس را ندارند با این طرح باعث ترویج و تشویق خانواده ها به امر علم آموزی فرزندانشان شود.