از دیگر منابع درآمد خیریه و مرکز اشتغال زایی مددجویان خیریه، نانوایی متعقل به این خیریه می باشد که سوله بزرگی است که در شهر کرمان واقع شده و اقدام به پخت نان سنتی و صنعتی و فانتزی می کند علاوه بر اشتغال زایی تعدادی از مددجویان، درآمدی نیز برای خیریه جهت مخارج و امورات خیر را در بر دارد.خیریه حضرت زینب کرمان (س)