کمک به خیریه حضرت زینب(س)نذورات و هدایای غیر نقدی

اعم از پوشاک،لوازم منزل, خوراک، گوسفند جهت نذر و یا عقیقه تنها کافیست با یکی از شماره های  خیریه تماس فرمائید تا همکاران ما در اسرع وقت با حضور در محل شما، نذورات و هدایای غیر نقدی شما را دریافت نمایند.

کمک به خیریه حضرت زینب(س)کمک های نقدی

شماره کارت بانک ملت: 6104337945698569    شماره حساب بانک ملت:1880600008
شماره کارت بانک سپه: 5892101117796249    شماره حساب بانک سپه: 3850/34
شماره حساب بانک ملی: 0106606094009
شماره شبا بانک ملی: IR 060170000000106606094009
شماره حساب بانک رسالت:301336751701
شماره کارت بانک رسالت:5041727010021036
همه ی شماره حسابها به نام خیریه حضرت زینب(س)می باشد.